Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 16 april 2020
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Motie (gewijzigd/nader)
Stemmen - aangenomen
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Leveren inbreng
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Brief regering