Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 26 maart 2020
Status: Aangenomen
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Stemmen - aangenomen
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Motie (gewijzigd/nader)
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Leveren inbreng
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]