Kamerstuk 35413-6

Gewijzigde motie van het lid Nijboer over voorwaarden voor bedrijfsspecifieke steun (t.v.v. 35413-4)

Dossier: Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie)

Gepubliceerd: 25 maart 2020
Indiener(s): Henk Nijboer (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35413-6.html
ID: 35413-6

63,3 %
36,7 %

PVV

50PLUS

DENK

Van Haga

PvdA

vKA

D66

VVD

PvdD

SGP

SP

GL

CDA

CU

FvD


Nr. 6 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID NIJBOER TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 4

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 25 maart 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er waarschijnlijk ook bedrijfsspecifieke steun

noodzakelijk zal zijn,

verzoekt de regering, in die gevallen voorwaarden te stellen, die onder

meer op het gebied van toekomstige maatschappelijke betrokkenheid,

behoud van werkgelegenheid, topbeloningen/bonussen, en

verduurzaming van de betreffende bedrijven zouden kunnen zien

en gaat over tot de orde van de dag.

Nijboer