Gepubliceerd: 25 maart 2020
Indiener(s): Gerrit-Jan van Otterloo (50PLUS)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35413-5.html
ID: 35413-5

46,0 %
54,0 %

PvdA

SP

PVV

DENK

FvD

D66

CDA

SGP

VVD

CU

GL

vKA

Van Haga

50PLUS

PvdD


Nr. 5 MOTIE VAN HET LID VAN OTTERLOO

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 25 maart 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de regelingen beogen om zowel bedrijven als individuen die te lijden hebben onder de economische gevolgen van deze coronacrisis voldoende comfort te bieden om deze moeilijke tijd door te komen;

overwegende het feit dat het bewust uitsluiten van groepen op basis van leeftijd, startdatum van het zzp-schap, dga-schap zonder personeel en mensen wier uitkering afloopt, ongewenst is;

roept de regering op, middels toepassing van een hardheidsclausule mensen comfort te bieden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Otterloo