Wetsvoorstel 35405 -
Raming der voor de Tweede Kamer in 2021 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten
Indiener:

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is niet meer in behandeling.

Er is niet over gestemd.

Status: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen
Stemmen - zonder stemming aannemen
Motie
Motie
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief Presidium
Agenderen - wetgevingsoverleg
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]