Wetsvoorstel 35398 - 17 februari 2020
Indiener: Carola Schouten (viceminister-president , minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 11 mei 2021
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Amendement
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - stemmingen
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Controversieel - niet controversieel verklaren [geen Parlisproces] (commissie)
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)