Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is niet meer in behandeling.

Er is niet over gestemd.

Status: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen
Stemmen - zonder stemming aannemen
Ter informatie
Leveren inbreng
Ter informatie
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Memorie van toelichting
Voorstel van wet