Wetsvoorstel 35210-XVI - 29 mei 2019
Indieners: Bruno Bruins (minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD), Hugo de Jonge (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 4 juli 2019
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Ter informatie
Amendement
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Leveren inbreng
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd