Wetsvoorstel 35200-XV - 15 mei 2019
Indiener: Wouter Koolmees (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (D66)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is niet meer in behandeling.

Er is niet over gestemd.

Status: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen
Stemmen - zonder stemming aannemen
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Lijst van vragen en antwoorden
Lijst van vragen en antwoorden
Lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
Brief Algemene Rekenkamer
Brief regering
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Leveren inbreng
Brief Algemene Rekenkamer
Jaarverslag
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd