Wetsvoorstel 35200-V - 15 mei 2019
Indiener: Stef Blok (minister buitenlandse zaken) (VVD)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is niet meer in behandeling.

Er is niet over gestemd.

Status: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen
Stemmen - zonder stemming aannemen
Verslag van een schriftelijk overleg
Lijst van vragen en antwoorden
Lijst van vragen en antwoorden
Leveren inbreng
Leveren inbreng
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Brief Algemene Rekenkamer
Jaarverslag
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd