Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 4 februari 2020
Status: Aangenomen
Brief regering
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Stemmen - aangenomen
Brief regering
Nota van wijziging
Amendement
Amendement
Amendement
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)