Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Aanhouden tot het advies van de Raad van State en de reactie van de initiatiefnemer daarop zal zijn ontvangen
Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)