Stemming

Voorstel van wet van het lid Van Raak houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum

62,0 %
38,0 %


DENK

SP

CU

FVD

Van Haga

PVV

VVD

D66

Krol

SGP

50PLUS

GL

Van Kooten-Arissen

PvdD

PvdA

CDA