Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 18 juni 2019
Status: Aangenomen
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Ter informatie
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Amendement
Motie
Motie
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - stemmingen
Nota van wijziging
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Brief regering
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)