Wetsvoorstel 35029 - 18 september 2018
Indiener: Menno Snel (staatssecretaris financiën) (D66)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

De huidige status is onbekend
Amendement
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)