Kamerstuk 35029-20

Motie van de leden Lodders en Van Weyenberg over verduurzaming niet ontmoedigen door hogere lokale lasten

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale vergroeningsmaatregelen 2019)

Gepubliceerd: 14 november 2018
Indiener(s): Helma Lodders (VVD), Steven van Weyenberg (D66)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35029-20.html
ID: 35029-20

85,3 %
14,7 %

SGP

SP

CU

FVD

VVD

50PLUS

CDA

PvdD

DENK

D66

GL

PVV

PvdA


Nr. 20 MOTIE VAN DE LEDEN LODDERS EN VAN WEYENBERG

Voorgesteld 14 november 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het leggen van zonnepanelen bijdraagt aan verduurzaming en het verlagen van de energierekening;

constaterende dat de waarde van zonnepanelen meetelt in de heffingsmaatstaf voor de te betalen lokale lasten, zoals de onroerendezaakbelastingen;

overwegende dat het leggen van zonnepanelen hierdoor wordt bestraft door een hogere ozb-aanslag;

verzoekt de regering, een voorstel te ontwikkelen waarmee zonnepanelen standaard buiten de ozb gehouden worden;

verzoekt de regering voorts, te onderzoeken hoe vormen van verduurzaming in de toekomst niet ontmoedigd worden door middel van hogere lokale lasten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Lodders

Van Weyenberg