Wetsvoorstel 34792 - 25 september 2017

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 26 september 2017
Status: Aangenomen
Betrokken - bij wetgevingsoverleg (achteraf agenderen)
Motie
In handen van commissie stellen (algemeen)
Behandelen [geen Parlisproces]
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Stemmen - aangenomen
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Behandelen [geen Parlisproces]