Wetsvoorstel 34775-J - 19 september 2017

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 21 december 2017
Status: Aangenomen
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Verslag van een wetgevingsoverleg
Motie (gewijzigd/nader)
Motie
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Lijst van vragen en antwoorden
Agenderen - wetgevingsoverleg
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Leveren inbreng
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)
Brief regering
Brief regering