Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 5 december 2017
Besluit: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)