Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 10 oktober 2017
Status: Aangenomen
Ter informatie
Stemmen - aangenomen
Nota van wijziging
Amendement
Amendement
Agenderen - stemmingen
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Brief regering
Inbreng - verslag wetsvoorstel
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd