Wetsvoorstel 34725-XV - 17 mei 2017
Indiener: Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is niet meer in behandeling.

Er is niet over gestemd.

Status: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen
Motie (gewijzigd/nader)
Motie (gewijzigd/nader)
Stemmen - zonder stemming aannemen
Motie
Lijst van vragen en antwoorden
Lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
Lijst van vragen en antwoorden
Leveren inbreng
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Brief Algemene Rekenkamer
Jaarverslag
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd