Wetsvoorstel 34693 - 14 maart 2017

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 26 september 2017
Status: Aangenomen
Brief regering
Stemmen - aangenomen
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - stemmingen
Amendement
Nota van wijziging
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota van wijziging
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Brief regering
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
Controversieel - niet controversieel verklaren [geen Parlisproces] (commissie)
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)