Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 4 juli 2017
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Motie
Motie
Behandeling wordt voortgezet
Agenderen - stemmingen
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota van wijziging
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Behandelen [geen Parlisproces]
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering