Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 18 april 2017
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Motie
Motie
Agenderen - stemmingen
Behandelen [geen Parlisproces]
Controversieel - niet controversieel verklaren (commissie)
Agenderen - plenair debat
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)