Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 16 oktober 2018
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Agenderen - stemmingen
Aanmelden voor plenaire behandeling
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
Brief regering
Verzoek - bewindspersoon verzoeken om ...
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Brief regering
Controversieel - controversieel verklaren (plenair)
Controversieel - controversieel verklaren (commissie)
Brief regering
Aanhouden tot ... (commissie)
Verzoek - bewindspersoon verzoeken om ...
Brief regering
Brief regering
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
Amendement
Agenderen - plenair debat
Behandelen [geen Parlisproces]
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Behandelen [geen Parlisproces]
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Verzoek - bewindspersoon verzoeken om ...
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Behandelen [geen Parlisproces]
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd