Wetsvoorstel 34553 - 20 september 2016

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 17 november 2016
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - stemmingen
Amendement
Amendement
Behandeling wordt voortgezet
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - plenair debat
Behandelen [geen Parlisproces]
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Nota van wijziging
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Behandelen [geen Parlisproces]
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)