Wetsvoorstel 34454 - 15 april 2016
Indiener: Stef Blok (minister zonder portefeuille binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (VVD)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 27 september 2016
Status: Aangenomen
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - stemmingen
Amendement
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)