Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 17 december 2015
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Amendement
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Leveren inbreng