Stemming

Amendement van het lid Voordewind over een extra investering in het Dutch Relief Fund

20,7 %
79,3 %


Van Vliet

VVD

D66

PvdA

GL

PvdD

SP

Houwers

Klein

SGP

GrBvK

50PLUS

PVV

GrKÖ

CDA

CU


Nr. 4 AMENDEMENT VAN HET LID VOORDEWIND

Ontvangen 16 december 2015

De departementale suppletoire begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 1 Duurzame handel en investeringen worden in kolom (3) het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 60.000 (x € 1.000).

II

In artikel 4 Vrede en veiligheid voor ontwikkeling worden in kolom (3) het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 60.000 (x € 1.000).

Toelichting

Dit amendement strekt ertoe een extra investering te doen in het Dutch Relief Fund onder beleidsartikel 4.4. Dekking wordt geboden via de onderuitputting van het DGGF. Het geld wordt geïnvesteerd in het meerjarige Dutch Relief Fund en schuift door naar 2016 via de eindejaarsmarge.

Dit amendement zorgt via een toekenning van EUR 60 miljoen aan het Dutch Relief Fund voor een bijdrage aan opvang in de regio en een tegemoetkoming voor de prangende noodsituatie in onder meer Ethiopië, Zuid-Soedan, Irak, Jemen en Syrië. Miljoenen mensen kampen met tekorten aan voedsel en hulpgoederen en noodhulporganisaties hebben structureel te weinig financiële middelen om voldoende hulp te kunnen verlenen. Het is wenselijk om de Dutch Relief Alliance nauw te betrekken bij de besteding van het geld bij acute crises.

Voordewind


Amendement van het lid Voordewind over een extra investering in het Dutch Relief Fund

2015-12-16
Dossier: 34350-XVII
Indiener(s): Joël Voordewind (CU)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34350-XVII-4.html