Stemming

Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

90,7 %
9,3 %


SP

VVD

SGP

PvdD

PvdA

50PLUS

GL

D66

Van Vliet

GrBvK

Houwers

PVV

CU

CDA

Klein

GrKÖ