Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 6 december 2016
Status: Aangenomen
Nota van wijziging
Brief regering
Nota van wijziging
Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Verslag (nader, tweede nader etc.)