Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 6 december 2016
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Motie
Agenderen - stemmingen
Behandelen [geen Parlisproces]
Nota van wijziging
Brief regering
Behandeling wordt voortgezet
Nota van wijziging
Amendement
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd