Wetsvoorstel 34304 - 15 september 2015

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 18 november 2015
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Stemmen - uitstellen
Amendement
Agenderen - stemmingen
Voorzetting (plenair debat)
Amendement
Voorzetting (plenair debat)
Brief regering
Behandelen [geen Parlisproces]
Behandelen [geen Parlisproces]
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Behandelen [geen Parlisproces]
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd