Kamerstuk 34304-8

Amendement van het lid Bashir dat het lage-inkomensvoordeel inzet om meer volwaardige banen te realiseren waar mensen ook echt van rond kunnen komen

Dossier: Tegemoetkomingen in de loonkosten van specifieke groepen (Wet tegemoetkomingen loondomein)

Gepubliceerd: 10 november 2015
Indiener(s): Farshad Bashir
Onderwerpen: belasting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34304-8.html
ID: 34304-8

18,7 %
81,3 %

PVV

CDA

VVD

Klein

GL

GrKÖ

Van Vliet

50PLUS

SP

Houwers

PvdA

CU

GrBvK

D66

PvdD

SGP


Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID BASHIR

Ontvangen 10 november 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel 2.5 wordt «€ 3,05 per verloond uur» vervangen door «€ 3,55 per verloond uur» en wordt «€ 6.000 per werknemer per kalenderjaar» vervangen door: € 7.000 per werknemer per kalenderjaar.

II

In artikel 3.1, eerste lid, onderdeel b, wordt «1.248 verloonde uren» vervangen door: 1.456 verloonde uren.

Toelichting

Dit amendement zet het lage-inkomensvoordeel in om meer volwaardige banen te realiseren waar mensen ook echt van rond kunnen komen. De vrijgekomen middelen worden aangewend om werkgevers te stimuleren (en financieel te steunen) om oudere werknemers in dienst te nemen.

Het minimaal vereiste aantal verloonde uren om in aanmerking te komen voor het lage-inkomensvoordeel wordt verhoogd van 1.248 naar 1.456 verloonde uren per jaar. Dit komt overeen met gemiddeld 28 uur per week in plaats van gemiddeld 24 uur per week. De daardoor vanaf 1 januari 2017 vrijvallende middelen (€ 50 miljoen per jaar) worden vanaf 1 januari 2018 ingezet om het bedrag van het loonkostenvoordeel oudere werknemer te verhogen van € 3,05 per verloond uur met een maximum van € 6.000 naar € 3,55 per verloond uur met een maximum van € 7.000 per jaar.

Bashir