Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 29 september 2015
Status: Aangenomen
Besluit
Brief regering
Brief regering
Motie
Motie
Motie
Motie
Amendement
Besluit
Besluit
Nota van wijziging
Amendement
Besluit
Nota van wijziging
Besluit
Besluit
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Besluit
Besluit
Besluit
Besluit
Memorie van toelichting
Voorstel van wet