Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 29 september 2015
Status: Aangenomen
Brief regering
Nota van wijziging
Nota van wijziging
Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Verslag (nader, tweede nader etc.)
Memorie van toelichting
Voorstel van wet