Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 4 december 2018
Status: Aangenomen
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Brief regering
Stemmen - uitstellen
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - stemmingen
Amendement
Behandeling wordt voortgezet
Amendement
Amendement
Aanmelden voor plenaire behandeling
Agenderen - plenair debat
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Nota van wijziging
Brief regering
Verzoek - bewindspersoon verzoeken om ...
Controversieel - niet controversieel verklaren [geen Parlisproces] (commissie)
Brief regering
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)
Memorie van toelichting
Voorstel van wet