Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Ingetrokken

Stemming van 14 oktober 2014
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Verslag van een algemeen overleg
Besluitenlijst 2014A0506911
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 19 december 2014. Inventarisatie kiescolleges Eerste Kamer - 33900-10

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: De minister van BZK verzoeken om een stand van zaken brief met betrekking tot dit dossier.

15 januari 2015

Brief regering
Besluitenlijst 2014A0317610
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 29 september 2014. Spoedverzoek aangaande passief kiesrecht eilandsraadsverkiezingen - 33900-8

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Desgewenst betrokken bij de plenaire behandeling van VvW TK 33900 aanpassing van de regeling met betrekking tot het kiesrecht van niet-Nederlanders bij eilandsraadsverkiezingen .

30 oktober 2014

Besluitenlijst 2014A028007
Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 17 juni 2014. Nota naar aanleiding van het verslag - 33900-6

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

2 oktober 2014

Besluitenlijst 2014A028007
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 19 juni 2014. Aanbieding afschriften reacties op brieven van de gezaghebber van Sint Eustatius en een lid van de eilandsraad van Sint Eustatius over het (blijvend) kiesrecht van niet-Nederlanders voor de eilandsraden - 33900-7

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Desgewenst betrekken bij wetsvoorstel kiesrecht van niet-Nederlanders bij eilandsraadsverkiezingen (TK 33900).

2 oktober 2014

Brief regering
Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Verslag (nader, tweede nader etc.)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport