Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Ingetrokken

Stemming van 14 oktober 2014
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Verslag van een algemeen overleg
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Verslag (nader, tweede nader etc.)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport