Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Ingetrokken

Stemming van 14 oktober 2014
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
Behandelen [geen Parlisproces]
Aanmelden voor plenaire behandeling
Brief regering
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport