Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 28 juni 2016
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Stemmen - uitstellen
Stemmen - uitstellen
Brief regering
Amendement
Amendement
Nota van wijziging
Brief regering
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Agenderen - stemmingen
Behandelen [geen Parlisproces]
Behandeling wordt voortgezet
Amendement
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
Memorie van toelichting
Voorstel van wet
Koninklijke boodschap