Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 1 juli 2014
Status: Aangenomen
Besluitenlijst 2014A024455
Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 30 juni 2014. Reactie op het amendement van het lid Aukje de Vries over de uitzonderingsmogelijkheid in de horizonbepaling voor subsidies (Kamerstuk 33 837 nr. 10) - 33837-11

Indiener: commissie voor de Rijksuitgaven
Besluit: Betrokken bij de stemmingen op 1 juli 2014 over het wetsvoorstel 33837.

8 september 2014

Besluitenlijst 2013A053795
Nota van wijziging - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 4 juni 2014. Tweede nota van wijziging - 33837-8

Indiener: commissie voor de Rijksuitgaven
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

5 juni 2014

Nota van wijziging
Besluitenlijst 2013A053774
Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 10 april 2014. Nota naar aanleiding van het verslag - 33837-6

Indiener: commissie voor de Rijksuitgaven
Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

17 april 2014

Besluitenlijst 2013A053774
Nota van wijziging - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 10 april 2014. Nota van wijziging - 33837-7

Indiener: commissie voor de Rijksuitgaven
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

17 april 2014

Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Verslag (nader, tweede nader etc.)