Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 19 november 2013
Status: Aangenomen
Behandelen [geen Parlisproces]
Stemmen - aangenomen
Nota van wijziging
Behandelen [geen Parlisproces]
Amendement
Amendement
Behandeling wordt voortgezet
Nota van wijziging
Behandelen [geen Parlisproces]
Behandelen [geen Parlisproces]
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Brief regering
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Behandelen [geen Parlisproces]
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]