Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 17 december 2013
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Motie
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Amendement
Agenderen - wetgevingsoverleg
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport