Stemming

Wijziging van de Kieswet en de Waterschapswet ten behoeve van gecombineerde verkiezingen van vertegenwoordigers voor de ingezetenen in het algemeen bestuur van het waterschap en de verkiezingen voor de provinciale staten (Wet aanpassing waterschapsverkiezingen)

100,0 %
0,0 %


CDA

BONTES

SGP

GL

PvdD

50PLUS

SP

PVV

CU

D66

VVD

PvdA