Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 16 oktober 2014
Status: Aangenomen
Motie
Stemmen - aangenomen
Behandelen [geen Parlisproces]
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Nota van wijziging
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport