Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 3 februari 2015
Status: Aangenomen
Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Verslag (nader, tweede nader etc.)
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s)