Stemming

Voorstel van wet van de leden Gesthuizen en Van Oosten tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het tegengaan van acquisitiefraude door het doen van misleidende mededelingen jegens diegenen die handelen in de uitoefening van hun beroep, bedrijf of organisatie en wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de strafbaarstelling van acquisitiefraude

100,0 %
0,0 %


SGP

GrKÖ

D66

PVV

VVD

GL

CDA

PvdD

CU

PvdA

Klein

50PLUS

SP

Van Vliet

GrBvK