Stemming

Voorstel van wet van de leden Gesthuizen en Van Oosten tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het tegengaan van acquisitiefraude door het doen van misleidende mededelingen jegens diegenen die handelen in de uitoefening van hun beroep, bedrijf of organisatie en wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de strafbaarstelling van acquisitiefraude

100,0 %
0,0 %


GrBvK

Van Vliet

SP

50PLUS

Klein

PvdA

CU

PvdD

CDA

GL

VVD

PVV

D66

GrKÖ

SGP