Stemming

Voorstel van wet van de leden Gesthuizen en Van Oosten tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het tegengaan van acquisitiefraude door het doen van misleidende mededelingen jegens diegenen die handelen in de uitoefening van hun beroep, bedrijf of organisatie en wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de strafbaarstelling van acquisitiefraude

100,0 %
0,0 %


Klein

PvdA

PVV

CDA

50PLUS

GrBvK

D66

SGP

Van Vliet

GL

PvdD

GrKÖ

VVD

CU

SP