Wetsvoorstel 33672 - 21 juni 2013
Indieners: Frans Weekers (staatssecretaris financiën) (VVD), Jetta Klijnsma (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Ingetrokken

Stemming van 27 juni 2013
Status: Aangenomen
Brief regering
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Stemmen - aangenomen
Behandelen [geen Parlisproces]
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Behandeling wordt voortgezet
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport