Stemming

Invoering van pensioen- en lijfrente-excedentregelingen (Wet pensioenaanvullingsregelingen)

52,7 %
47,3 %


GL

CU

PvdD

SP

SGP

D66

VVD

CDA

PVV

50PLUS

PvdA