Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is niet meer in behandeling.

Voorstel is ingetrokken.

Status: Aan de Kamer voorstellen deze zaak af te voeren van de lijst van controversiële onderwerpen Het wetsvoorstel wordt ingetrokken (brief MP dd 1 november jl inzake intrekken van wetsvoorstellen, Kamerstuk 34 700, nr 50)
Brief regering
Controversieel - afvoeren van lijst van controversiële onderwerpen (commissie)
Controversieel - controversieel verklaren (plenair)
Controversieel - controversieel verklaren (commissie)
Verslag
Motie
Brief regering
Brief regering
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport