Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is niet meer in behandeling.

Voorstel is ingetrokken.

Status: Aan de Kamer voorstellen deze zaak af te voeren van de lijst van controversiƫle onderwerpen Het wetsvoorstel wordt ingetrokken (brief MP dd 1 november jl inzake intrekken van wetsvoorstellen, Kamerstuk 34 700, nr 50)
Brief regering
Verslag van een algemeen overleg
Brief regering
Brief regering
Verslag (nader, tweede nader etc.)