Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 4 juli 2013
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Leveren inbreng
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Inbreng - feitelijke vragen