Wetsvoorstel 33540 - 8 februari 2013

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 4 juli 2013
Status: Aangenomen
Amendement
Stemmen - uitstellen
Stemmen - aangenomen
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Motie
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Nota van wijziging
Aanmelden voor plenaire behandeling
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
Koninklijke boodschap