Wetsvoorstel 33525 - 28 januari 2013
Indiener: Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 2 april 2013
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Motie
Motie
Agenderen - stemmingen
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Inbreng - verslag wetsvoorstel